เรียนรู้ทุกชนิดแต่ควรคิดก่อนใช้

เรียนรู้ทุกชนิดแต่ควรคิดก่อนใช้
คติพจน์ประจำใจ

ธรรมะรักษา

ศิริมานนทสูตร
สูตรต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ฟังแล้วทำให้ใจสบาย คลายทุกข์จากโรค
พระพุทธเจ้าทรงตรัสพระสูตรนี้แก่พระอานนท์ เพื่อนำไปแสดงแก่พระศิริมานนท์ ซึ่งกำลังอาพาธหนักจนไม่สามารถมาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้
   
พระพุทธเจ้าทรงเมตตาแสดงธรรมเทศนา เมื่อพระศิริมานนท์กำหนดตามพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุอรหัตผล
ศิริมานนทสูตรนี้จึงเป็นสูตรสำเร็จที่ช่วยกล่อมเกลา จิตใจของผู้ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ แม้ว่าการเจ็บป่วยนั้นจะร้ายแรงถึงขั้นไม่อาจรักษาให้หายได้ก็ตาม   
พระครูปริยัติธรรมกิจ
รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง
วัดใต้สูงยาง
ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

พระสูตรนี้ยังช่วยให้บุคคลทั่วไปที่มีทุกข์ได้คลายวิตกกังวลไปได้บ้าง ถ้าผู้ตกอยู่ในทุกข์สามารถที่จะกำหนดตามว่าชีวิตอนิจจัง คงสภาพเดิมอยู่มิได้จะต้องมีเปลี่ยนแปลง และดับลงในที่สุดอันเป็นธรรมชาติ จึงช่วยให้ผู้เจ็บป่วยสามารถระงับจิตให้สงบวางเฉยลงได้พระมหาหนูพร จารุวณฺโณ
น.ธ.เอก ป.ธ. ๓ ศศ.บ.
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง
รักษาการเจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
พระธาตุเจดีย์ศรีเมืองสรวง
สถานที่ตั้งวัดเมืองสรวงใหญ่
ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น