เรียนรู้ทุกชนิดแต่ควรคิดก่อนใช้

เรียนรู้ทุกชนิดแต่ควรคิดก่อนใช้
คติพจน์ประจำใจ

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สอบบาลีสนามหลวง 2557

พิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง  ๒๕๕๗
สนามสอบวัดกลาง  อำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
(ช่วง วรปุญฺโญ ปธ.9) 
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (มหานิกาย) 
กิจการคณะสงฆ์เพื่อพระพุทธศาสนา
กำหนดสอบแผนกบาลีสนามหลวง  ๒๕๕๗
     กำหนดสอบแผนกบาลีสนามหลวง  ๒๕๕๗
                    ครั้งที่  ๒ (สอบซ่อม)

 
     พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระสุขุมวาทเวที              รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
                 ประธานหน่วยสอบ

              กล่าวนำไหว้สวดมนต์
    และให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง
                    ประจำปี  ๒๕๕๗
พระครูสุตกิจวิมล
เจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ

           พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระพุทธิสารมุนี
                   เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
        เมตตาตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง 
     พิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง  ประจำปี  ๒๕๕๗
             ประธานผู้นำข้อสอบบาลีสนามหลวง
                      น้อมถวายหนังสือธรรมะ
          แด่พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระพุทธิสารมุนี
                   เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด

                                 พระครูปริยัติธรรมโสภณ
           รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
    รองประธานหน่วยสอบบาลีสนามหลวง
                             พระครูสุนทรปัญญาวิมล
       รองเจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ
                                       พระครูโพธิวีรคุณ
           เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์

                   คณะกรรมการกองอำนวยการ


       ประธานลงนามเปิดข้อสอบบาลีสนามหลวง

                  พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระเทพเมธี
                 รองเจ้าคณะภาค  ๙
         "คณะกรรมการถวายการต้อนรับ"

นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดร้อยเอ็ด
รับมอบหนังสือธรรมะ                             พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
ถวายการต้อนรับ


                           พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
   เจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง                    ถวายการต้อนรับ


                           พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
ถวายการต้อนรับ

      กรรมการเจ้าหน้าที่ถวายการต้อนรับ


พระครูปริยัติธรรมโสภณ
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
ถวายการค้อนรับ
พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระเทพเมธี
รองเจ้าคณะภาค ๙
                  พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระเทพเมธี
รองเจ้าคณะภาค ๙
เมตตาตรวจเยี่ยมหน่วยสอบบาลีสนามหลวง                                 พระครูปริยัติธรรมกิจ
           เจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง
                ถวายการต้อนรับ
 บรรยากาศสอบบาลีสนามหลวง
ประจำปี  ๒๕๕๗

                     บรรยากาศสอบบาลีสนามหลวง
ประจำปี  ๒๕๕๗
 
                พระครูปริยัติกิจจารักษ์
รอเจ้าคณะสุวรรณภูมิ/จร.วัดธาตุนาใหญ่
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

                                   พระครูสุตวรธรรมกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองหมื่นถ่าน
เจ้าอาวาสวัดป่าหว่านไฟ
กำกับดูแลควบคุมห้องสอบบาลีสนามหลวง

             พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
กำกับดูแลใบรับใบตอบบาลีสนามหลวง
กรรมการกองอำนวยการ
พระศรีสุทธิเวที
(ขวัญ ถิรมโน ป.ธ.๙,ดร.)

เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 
เมตตาตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง  ๒๕๕๗
ณ  สนามสอบวัดกลาง 
อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด