เรียนรู้ทุกชนิดแต่ควรคิดก่อนใช้

เรียนรู้ทุกชนิดแต่ควรคิดก่อนใช้
คติพจน์ประจำใจ

วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

โรงเรียนดีศรีตำบล 2557

โครงการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ
ตำบลหนองผือ  อำเภอเมืองสรวง
จังหวัดร้อยเอ็ด

สู่การประเมินและรับรองต้นแบบ
โรงเรียนดีศรีตำบล
"โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ"

พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
บ้านหนองผือ-โนนค้อ
ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินและรับรองต้นแบบ
โรงเรียนดีศรีตำบลคุณครูโสรยา  พาหวิน
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ


พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
บ้านหนองผือ-โนนค้อ
กล่าวปฏิสันถารพระอาจารย์ที่มาประเมิน


นายวิทยา  ศรีภักดี
ผู้ใหญ่บ้านโนนค้อ  หมู่ที่  6
ผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ให้การต้อนรับ
พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
บ้านหนองผือ-โนนค้อ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพระครูปริยัติโชติยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
บ้านหนองผือ-โนนค้อ
นายประยูร  สิงพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ
รับโล่รางวัลเกียรติยศการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
ประจำปีการศึกษา  2557
30  กันยายน  2557คณะครู/นักเรียน/นัการภารโรง/เจ้าหน้าที่
โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ
ได้รับการรับรองต้นแบบ"โรงเรียนดีศรีตำบล"
พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
บ้านหนองผือ-โนนค้อ
สท.ฐิติวัฒน์  เจริญผิว  เทศบาลตำบลเมืองสรวง
ร้อยโทประไพ  ฮวดศรี
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
บ้านหนองผือ-โนนค้อ
ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่าน
พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
บ้านหนองผือ-โนนค้อ
เจริญสมาธิภาวนา/แผ่ส่วนกุศลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
บ้านหนองผือ-โนนค้อ
นำพาทะความสะอาดในบริเวณวัดและรอบๆวัด
และหน้าเกาะหนองผือหน้าวัด


พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
บ้านหนองผือ-โนนค้อ
นำพาทำความสะอาดบริเวณวัด/สถานศึกษา

พระครูปริยัติโชติยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
บ้านหนองผือ-โนนค้อ
นำนักเรียนเข้าเรียนธรรมศึกษาที่วัดท่าสว่างพระครูปริยัติโชติยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกกกุง/เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
บ้านหนองผือ-โนนค้อ